1: — — — — — — —

1С: Зарплата і Управління Персоналом, ред. 2.5.

Нове у версії 2.5.55

Допомоги по тимчасовій непрацездатності та материнству (у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною) обчислюються з 2011 року відповідно до Федерального закону від 29.12.2006 № 255-ФЗ в редакції закону від 08.12.2010 № 343-ФЗ. У свою чергу закон № 343-ФЗ (і, відповідно, 255-ФЗ) незабаром після видання був змінений законом від 25.02.2011 № 21-ФЗ. Основна суть цих змін полягає в наступному:

1) допомоги по материнству в 2011-2012 роках можуть бути за бажанням застрахованої обчислені відповідно до редакції закону № 255-ФЗ, що діяла до 2011 року;

2) з 2013 року середній заробіток обчислюється для допомоги по материнству проводиться не так як розраховується середній заробіток для допомоги з непрацездатності, а саме заробіток за два попередніх роки поділяється не на 730, а на число календарних днів в періоді, за який враховується цей заробіток ( два календарні роки), за винятком календарних днів, що припадають на періоди, коли працівник звільнявся від роботи зі збереженням заробітку, але внески на зберігається заробіток відповідно до законодавства не нараховувалися (тобто зітру нік хворів, був у відпустці по догляду за дитиною і т.п.).

У зв'язку з цим у версії 2.5.55.1 проведені зміни в порядку розрахунку середнього заробітку для допомоги по материнству, що призначаються з 2013 року, а також для таких посібників скасована можливість проводити розрахунок "за правилами 2010 року". Розглянемо в чому полягають ці зміни.

У документі "Нарахування за лікарняним листком" в разі, якщо обрана причина непрацездатності "(05) Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами", і нарахування проводиться в січні 2013 року або пізніше (незалежно від дати початку відпустки), в таблицю "Заробіток за розрахункові роки "на закладці" розрахунок середнього заробітку "додається колонка" Днів хвороби, догляду за дітьми та ін. ", і розрахунок середнього заробітку проводиться за новими правилами (Малюнок 1).

Малюнок 1 — Документ "Нарахування за лікарняним листком", розрахунок середнього заробітку для відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з 2013 року

У цьому прикладі у співробітника немає виключаються днів в розрахункових роках, тобто середній денний заробіток розраховується шляхом ділення заробітку за розрахункові роки на число календарних днів в них, без винятку будь-якого кількості днів. У 2011 році 365 днів, в 2012 — 366, тому сума заробітку в прикладі ділиться на 731 (рисунок 2).

Малюнок 2 — Друкована форма "Розрахунок середнього заробітку" при розрахунку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з 2013 року

Аналогічні зміни зазнав документ "Відпустка по догляду за дитиною", порядок розрахунку визначається за датою початку відпустки (рисунок 3).

Малюнок 3 — Документ "Відпустка по догляду за дитиною", розрахунок середнього заробітку з 2013 року

Реалізовано автоматичне визначення кількості виключаються днів (заповнення колонки "Днів хвороби, догляду за дітьми та ін.") При розрахунку середнього заробітку за даними інформаційної бази. Для цього проводиться аналіз основних нарахувань, вироблених співробітнику в розрахункових роках, які задовольняють наступним ключовим умовам:

1) на закладці "Час" мають змінювати вигляд часу "невідпрацьований повні зміни, а також відрядження";

2) на закладці "Внески" мають настройку вид доходу для страхових внесків, що не передбачає обкладання цього нарахування внесків до ФСС (такі види як "Доходи, цілком не обкладаються страховими внесками, крім посібників за рахунок ФСС і грошового забезпечення військовослужбовців", "Державні посібники обов'язкового соціального страхування, що сплачуються за рахунок ФСС ").

Такими нарахуваннями, наприклад, є типові види розрахунку "Оплата лікарняних листів", "Оплата лікарняних листів за рахунок роботодавця", "Оплата БЛ по травмі на виробництві", "Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами".

Оскільки відповідно до роз'яснень ФСС оплату вихідних днів по догляду за дітьми-інвалідами слід обкладати страховими внесками, і у відповідного виду розрахунку користувачем може бути встановлений вид доходу "Доходи, цілком оподатковувані страховими внесками" (за замовчуванням встановлено "Державні допомоги обов'язкового соціального страхування, виплачуються за рахунок ФСС "), то до переліку аналізованих нарахувань додається типовий вигляд розрахунку" Оплата додаткових вихідних днів по догляду за дітьми — інвалідами "незалежно від його астроек.

Для виключення днів, які працівник перебував у відпустці по догляду дитиною, до аналізованого переліку також додається вид розрахунку "Відпустка по догляду за дитиною без оплати". У зв'язку з цим дні, в які працівник отримував допомогу по догляду за дитиною, але працював на умовах неповного робочого часу, із загального періоду не виключаються.

Для кожного такого нарахування, зареєстрованого співробітнику, обчислюється тривалість періоду (в календарних днях), який це нарахування фактично діяло, отримані результати складаються в розрізі років та поміщаються в колонку "Днів хвороби, догляду за дітьми та ін." (Рисунок 4).

Малюнок 4 — Облік календарних днів, що виключаються при розрахунку середнього заробітку для допомоги по материнству з 2013 року

У цьому прикладі у співробітника 46 виключаються календарних днів, тобто середній денний заробіток розраховується шляхом ділення заробітку за розрахункові роки на число календарних днів в них за винятком 46 днів. У 2011 році 365 днів, в 2012 — 366, тому сума заробітку в прикладі ділиться на 685 (рисунок 5).

Малюнок 5 — Друкована форма "Розрахунок середнього заробітку" при розрахунку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами з 2013 року в разі виключення деякого числа днів

З причини відсутності в даний час роз'яснень ФСС реалізовано особлива поведінка для документів-виправлень "Нарахування за лікарняним листком", що вводяться з 2013 року, але якими виправляється документ (з причиною непрацездатності "Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами"), введений до 2013 року. В таких документах стає доступний прапор "Використовувати новий порядок розрахунку допомоги по вагітності", який за замовчуванням знято. Якщо прапор встановити, то при розрахунку документа-виправлення середній заробіток буде розрахований відповідно до нового порядку, якщо прапор знятий — зі старим, причому при знятому прапорі залишається можливість розрахувати заробіток за правилами 2010 года (рисунок 6).

Малюнок 6 — Документ-виправлення "Нарахування за лікарняним листком" з можливістю вибору порядку розрахунку середнього заробітку

У зв'язку з тим, що при розрахунку середнього заробітку для обчислення допомоги по материнству в 2013 році буде використовуватися кількість днів хвороби, відпустки по догляду за дітьми та інших аналогічних відсутностей, в документі "Довідка іншого страхувальника про заробіток" реалізована можливість вказувати крім сум заробітку кількість таких днів (малюнок 7).

Малюнок 7 — Документ "Довідка іншого страхувальника про заробіток" з можливістю вказівки кількості днів, які використовуються при розрахунку середнього заробітку для допомоги по материнству з 2013 року

Аналогічна (автоматично заповнюється) колонка додана і в документ "Довідка про заробіток для розрахунку допомоги". Відповідно до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України 26 березня 2012 р реалізована додаткова друкована форма, в якій такі дні виводяться на друк (рисунок 8).

Малюнок 8 — Документ "Довідка про заробіток для розрахунку допомоги" з можливістю формування друкованої форми відповідно до проекту наказу

У версії 2.5.42 відповідно до листа ФСС РФ від 08.09.2011 № 14-03-14 / 15-10022 в друкованій формі "Розрахунок допомоги до б / л зразка 2011 року" був реалізований показ суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за вирахуванням ПДФО (малюнок 9).

Малюнок 9 — Посібник за вирахуванням ПДФО в друкованій формі лікарняного листа в версіях 2.5.42 — 2.5.54

Оскільки наказом Міністерства охорони здоров'я України 24.01.2012 р № 31н до Порядку видачі листків непрацездатності (затверджений раніше наказом від 29.06.2011 № 624н) були внесені зміни, одне з яких говорить: "27. У пункті 66: б) в абзаці двадцять сьомому слова ", що підлягає виплаті" замінити словами "нарахованої допомоги"; ", сума допомоги за вирахуванням ПДФО більше не потрібно для заповнення листка непрацездатності роботодавцем. Присутність цієї суми в друкованій формі розрахунку лікарняного в програмі могло вводити користувачів в оману, тому відповідний рядок починаючи з версії 2.5.55.1 не відображається.

Зміни, вироблені в рамках реалізації нової версії формату вивантаження реєстрів пілотного проекту, відображені в статті "Підтримка пілотного проекту ФСС 2011-2014 років"